Kreu Ekonomi Qeveria ndanë 11 milion euro për këtë kategori të punetorëve të biznesëve!

Qeveria ndanë 11 milion euro për këtë kategori të punetorëve të biznesëve!

nga Flamur Berisha

Qeveria ne detyre ka ndare 11 milion euro te parapara nga pako per rimekembje ekonomike. Kjo perfshine:

MASA 6 – Sigurimi i shtesës mbi pagë për sektorët që bartin barrën kryesore në menaxhimin e pandemisë, për punëtorët e këtyre sektorëve në terren dhe që janë të ekspozuar drejtpërsëdrejti rrezikut të infektimit me COVID-19 në punën e tyre (jo i gjithë stafi i këtyre institucioneve), do të ndahen mjete në shumë 11,000,000 € (njëmbëdhjetë milionë euro).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni