Kreu Financa Qeveria ndane mjete financiare per masen 2.1 (Ja kush perfiton sipas kesaj mase)

Qeveria ndane mjete financiare per masen 2.1 (Ja kush perfiton sipas kesaj mase)

nga Kontabilisti

Qeveria ka ndarë 76,730.00 euro për zbatimin e masës 2.1 – Subvencionimi i kredive investive të Pakos së Ringjalljes Ekonomike.

Masa 2.1. – Subvencionimi i kredive investive – 30 mil EUR

2.1.1. Me qëllim të mundësimit të investimeve të reja, të gjitha bizneset prodhuese dhe përpunuese do të mbështeten nëse marrin kredi për të financuar zgjerimin e kapaciteteve, duke ua subvencionuar deri në 20% të kryegjësë së kredisë, më saktësisht 10% të kryegjësë në fillim, për të mundësuar një grejs periudhë fillestare, si dhe 10% tjera në fund të kredisë në rast se janë përmbushur objektivat e investimit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni