Kreu Ekonomi Qfar dokumente bizneset duhet të dorezojnë si deshmi qe nuk i kanë marrë 290€ në Ministrine e Financave

Qfar dokumente bizneset duhet të dorezojnë si deshmi qe nuk i kanë marrë 290€ në Ministrine e Financave

nga Flamur Berisha

Bizneset duhet te deshmojne qfardo dokument relevant qe ndihmon ne procesin e ankeses qe nje biznes ti marre 290 euro per punetor.

Sqarim lidhur me vendimin e qeverisë nr. 10/33 për subvencionimin e linjës së pagave për bizneset aktive në shumë prej 290 euro – Referuar vendimit Nr. 10/33 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, për subvencionimin e linjës së pagave për bizneset aktive në shumë prej 290 euro, bazuar në numrin e të punësuarve, MF njofton se është themeluar Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave. Ankesat e juaja mund t’i adresoni tek ky Komision në e-mail adresën: ankesa.mf@rks-gov.net. – Pas shqyrtimit të ankesave tuaja, ju do të merrni përgjigje zyrtare në e-mailin që e keni lënë si kontakt në ankesën tuaj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni