Kreu Financa Qka ndodhë nese bizneset nuk ua qesin punetoreve pagat ne bankë?

Qka ndodhë nese bizneset nuk ua qesin punetoreve pagat ne bankë?

nga Kontabilisti

Neni 6 – Krijimi dhe mbajtja e regjistrave

Është shtuar dispozita që pagat të paguhen përmes institucioneve financiare, si: Çdo pagë që i
paguhet të punësuarit, kërkohet të bëhet përmes një institucioni financiar të licencuar.

Nëse nje biznes nuk i permbahet nenit 6, ateher biznesi ne fjale mund te marre gjobe dhe nuk do tu pranohen si te zbritshme per qellime tatimore keto shpenzime per paga te cilat i ka deklaruar dhe nuk i ka ekzekutuar permes nje institucioni financiar te licensuar ne Kosove.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni