Kreu Financa Sa do te jete vlera qe do tu ekzekutohen perfituesve ne skemen e re sociale?

Sa do te jete vlera qe do tu ekzekutohen perfituesve ne skemen e re sociale?

nga Kontabilisti

Ngjashëm si me skemën aktuale sociale, pagesat bëhen në fund të çdo muaji në llogarinë bankare të aplikuesit. Aplikuesi duhet të ketë llogari bankare të hapur para aplikimit. Nëse asnjë nga anëtarët e familjes nuk ka llogari bankare të hapur, atëherë ndonjëri nga anëtarët duhet ta hapë atë paraprakisht.

Nuk eshte permendue nje shume specifike se sa do te perfitojne perfituesit ne skemen e re sociale. Por shuma qe mehet te jete eshte 100€ deri 150€

Ju gjithashtu mund të pëlqeni