Kreu Ekonomi Si bёhet kthimi i mallrave të shitura me kuponë fiskal dhe a kemi tё drejtё t’i kthejmë ato?

Si bёhet kthimi i mallrave të shitura me kuponë fiskal dhe a kemi tё drejtё t’i kthejmë ato?

nga Flamur Berisha

Mallrat qё kthehen duhet tё evidentohen nё një libër tё veçantë, si dhe duhet të dëshmohen me origjinalin e kuponit fiskal. Kthimi i mallrave duhet të bëhet në formën e përcaktuar nga ATK. Pra se bashku me kupon duhet te bashkangjitet fatura dhe (Kthim blerje).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni