Kreu Ekonomi Si bëhet kalkulimi i qirasë bruto dhe qirasë neto?

Si bëhet kalkulimi i qirasë bruto dhe qirasë neto?

nga Flamur Berisha

Nese kontrata e noterizuar paraqet se qiraja paguhet ne vlere financiare bruto, atehere qiramarresi eshte i obliguar te ja ndaloj qiradhenesit shumen ne vlere prej 9% te qirase bruto dhe ta paguaj tatimin ne qira.

Shembull i qirase bruto:

Qiraja BRUTO: 300 euro

Tatimi ne qira: 300*0.09= 27 euro duhet ta paguaj qiramarresi tatimin ne qira

Qiraja Neto: 300-27= 273 euro duhet ta paguaj qiramarresi tek qiradhenesi

Nese kontrata e noterizuar paraqet se qiraja paguhet ne vlere financiare Neto, atehere qiramarresi duhet tia shtoj 9% mbi vleren financiare te qirase neto dhe ta paguaje tatimin ne qira.

Shembull i qirase neto:

Qiraja NETO: 300 euro

Qiraja Bruto: 300/0.91=329.67

Tatimi ne qira: 329.67*0.09=29.67 euro duhet ta paguaj qiramarresi tatimin ne qira

Qiraja Neto: 329.67-29.67=300 euro duhet ta paguaj qiramarresi tek qiradhenesi

Ju gjithashtu mund të pëlqeni