Kreu Ekonomi Si ta krijojme një kartelë financiare të Klientit dhe Furnitorit

Si ta krijojme një kartelë financiare të Klientit dhe Furnitorit

nga Flamur Berisha

Per te krijuar nje kartele financiare per bleres dhe Furnitor, duhet te sigurohemi qe te pakten ta kemi EXCEL ne PC tonë. Pastaj per te krijuar nje kartele financiare te kompletuar duhet te krijojme ne tabele. Tabela duhet ti permbaj keto shenime si me poshte:

Te kete Nr. Rendor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Te kete numrin e fatures se leshuar/pranuar: 1/2020

Debi: Nese eshte bleres ketu shenohen vlera e fatures. Nese eshte furnitor ketu vendoset pagesa e fatures

Kredi: Nese eshte bleres ketu shenohen Pagesa e fatures. Nese eshte furnitor ketu vendoset vlera e fatures

Salldo: Ketu duhet te vendoset borgji i mbetur i bleresit apo furnitorit.

Po ashtu kartela duhet ti mbaj shenimet e bleresit apo furnitorit te tilla si Emri i Bleresit apo Furnitorit, NUI, Nr. Llogarise bankare, Adresa etj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni