Kreu Ekonomi Sipas ligjit për rimëkëmbje, a do te lirohen bizneset nga interesi për vonesë edhe per kontribute apo vetëm për tatim?

Sipas ligjit për rimëkëmbje, a do te lirohen bizneset nga interesi për vonesë edhe per kontribute apo vetëm për tatim?

nga Flamur Berisha

Sipas ligjit per rimekembje ekonomike:

Te liruar nga interesi do te konsiderohen te gjitha vete vlersimet e bera nga tatimpaguesit, si dhe vlersimet e bera nga ATK, per te gjitha llojet e tatimeve dhe kontributeve per periudhen janar-dhjetor 2020, me kusht qe tatimpaguesit kryejne pagesen e plote te tatimit baze (kryegjese) per kete periudhe deri me 31.12.2020

Ju gjithashtu mund të pëlqeni