Kreu Financa Sipas ligjit tërheqja e kursimeve pensionale mund të bëhet në keto raste

Sipas ligjit tërheqja e kursimeve pensionale mund të bëhet në keto raste

nga Kontabilisti

Sipas ligjit Nr. 04/L-101 (i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin Nr. 05/L-116), tërheqja e kursimeve pensionale mund të bëhet në rastet në vijim:

  1. Kur arrini moshën e pensionimit, momentalisht të vendosur në 65 vjet,
  2. Nëse jeni përfitues i pensionit invalidor në Kosovë,
  3. Nëse jeni trashëgues i kursimeve pensionale të kontribuuesit të ndjerë, sipas ligjit të trashëgimisë dhe rregullave të BQK-së,
  4. Nëse jeni shtetas i huaj me qëndrim të përkohshëm në Kosovë që nga momenti kur keni paguar kontribute pensionale.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni