Kreu Financa Sot mblidhet Qeveria. Pritet ndarje te mjeteve financiare dhe propozime tjera

Sot mblidhet Qeveria. Pritet ndarje te mjeteve financiare dhe propozime tjera

nga Kontabilisti

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka thirrur mbledhjen e kabinetit qeveritar për ditën e sotme.

Mbledhja e cila do të nisë në orën 10:00 ka 10 pika të rendit të ditës kur do të shqyrtohen disa propozim vendime.

IndeksOnline ka siguruar rendin e ditës ku në pikën 8 do të bëhët edhe shqyrtimi i propozim-vendimit për ndarjen e mjeteve buxhetore për zbatimin e masës 1. dhe 4. të Planit të Veprimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike sipas Vendimit të Qeverisë Nr. 29/112 të datës 13.12.2022, i ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin e Qeverisë Nr. 03/128 të datës 16.02.2023 (MFPT).

RENDI I DITËS:

1. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për aprovimin e Ekstraktit të Procesverbalit dhe Transkriptit nga mbledhja 178 dhe Ekstraktit të Procesverbalit nga mbledhja e 177 dhe elektronike/korresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës (ZKM)

2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Qendrore Hekurudhat e Kosovës, Train-Kos, Sh. A. (ZKM)

3. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorëve tëKompanisë Rajonale të Ujësjellësit KRU Mitrovica, Sh. A. (ZKM)

4. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës së Komunës së Prizrenitpër shpronësim për interes publik të pronës së paluajtshme Objekti i ish Ndërmarrjes Shoqërore “Liria” Prizren, e cila është e nevojshme për realizimin e Projektit “Krijimi hapësirave për lëvizshmërinë e trafikut dhe këmbësorëve (MMPHI)

5. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronës së paluajtshme e cila preket nga realizimi i Projektit: Konservimi dhe Restaurimi i Shtëpisë në Kompleksin Memorial “Masakra e Reçakut” (MMPHI)

6. Shqyrtimi i Kërkesës për ndarjen e mjeteve buxhetore për strehimoret dhe organizatat jo qeveritare të licencuara të cilat ofrojnë shërbime sociale dhe familijare (MFPT)

7.Shqyrtimi i Kërkesës së Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për bartjen e mjetevetë pa shpenzuara nga viti 2023 në vitin 2024 të fondeve nga nën programi “Kontigjenca për Energii” (MFPT)

8. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ndarjen e mjeteve buxhetore për zbatimin e masës 1. dhe4. të Planit të Veprimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike sipas Vendimit të Qeverisë Nr. 29/112 të datës 13.12.2022, i ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin e Qeverisë Nr. 03/128 të datës 16.02.2023 (MFPT)

9. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për të kërkuar nga Presidentja e Republikës së Kosovës dhënien e Autorizimit Ministrit të Mbrojtjes për nënshkrimin e Marrëveshjes Kornizë Ushtarake ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë (MM)

10. Të ndryshme

Ju gjithashtu mund të pëlqeni