Kreu Ekonomi Transaksionet që nuk i nënshtrohen aplikimit të ngarkesës së kundërt

Transaksionet që nuk i nënshtrohen aplikimit të ngarkesës së kundërt

nga Flamur Berisha

Transaksionet qe nuk i nenshtrohen aplikimit te ngarkeses se kundert jane:

• Kemi të bëjmë me furnizim të mallrave, si dhe furnizime të përziera (në rastet kur nuk mund të specifikohet qartë ndarja ndërmjet mallit dhe shërbimit);
• Njëri nga palët në transaksion (ofruesi ose pranuesi i shërbimit) nuk është person i tatueshëm – Deklarues i TVSH-së;
• Faturimi bëhet për investitorin, pavarësisht nëse investimet bëhen për rishitje apo për nevoja të përdorimit për vet investitorin.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni