Kreu Financa ATK ne njoftimin e fundit tregon se a duhet te paguajne tatim ne fitim Freelancers

ATK ne njoftimin e fundit tregon se a duhet te paguajne tatim ne fitim Freelancers

nga Kontabilisti

Çdo person i cili realizon të ardhura të tatueshme, është i obliguar që t’i deklarojë të ardhurat dhe të paguajë tatimin.

Në mesin e këtyre personave janë edhe individët, të cilët realizojnë të ardhura nga paga duke ofruar shërbime për kompani të huaja apo siç quhen ndryshe freelancers.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni