Kreu Shpallje pune Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) hap konkurs për vendin e punës

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) hap konkurs për vendin e punës

nga Kontabilisti

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) hap konkurs për vendin e punës:

• Përkthyes – nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas (1)

Për më shumë informata: https://tinyurl.com/mryfz3jf

Ju gjithashtu mund të pëlqeni