Kreu Financa Hapet aplikimi për Shtesa për Fëmijë dhe Lehona. (Apliko ketu)

Hapet aplikimi për Shtesa për Fëmijë dhe Lehona. (Apliko ketu)

nga Kontabilisti

Aplikimi për Shtesa për Fëmijë e Lehona do të jetë i hapur nga data 1 – 10, ashtu që pagesat çdo muaj të ekzekutohen në datën e paraparë. Aplikimin mund ta beni ketu: https://ekosova.rks-gov.net/

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve njofton përfituesit e skemave pensionale dhe sociale se datat për pagesa janë si në vijim:
Pensionet e rregullta: data 15 e çdo muaji
Pensionet e veteranëve: data 20 e çdo muaji
Skemat sociale: data 30 e çdo muaji
Shtesat për fëmijë: data 25 e çdo muaji
Shtesat për lehona: data 25 e çdo muaji

Ju gjithashtu mund të pëlqeni