Kreu Financa Hapet thirrja për kompenzim 170 euro nga Ministria e Financave për këtë kategori

Hapet thirrja për kompenzim 170 euro nga Ministria e Financave për këtë kategori

nga Kontabilisti

Hapet thirrja për 100 praktika në punë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) hap thirrjen për aplikim në programin “Praktikë në Punë” për 100 të rinjë të cilët do të angazhohen në Qendrat për Punë Sociale, Qendrat Rezidenciale për të moshuar dhe aftësi të kufizuara, si dhe OJQ-të e licencuara nga MFPT. Kushtet e praktikës:

🔹Kompenzimi: 170 euro;
🔹Kohëzgjatja: 6 muaj.

Kriteret për aplikim: 18-25 vjeçar; Të diplomuar në drejtimet Punë Sociale, Psikologji, Sociologji, Pedagogji ose Infermieri; Nota mesatare mbi 8.0.Aplikimi bëhet përmes email adresës: masa1.4@rks-gov.net

Thirrja është e hapur deri më 11 nëntor 2022.

Për më shumë detaje ju lutem shihni vegëzën në vijim: https://mf.rks-gov.net/…/2512F32B-779B-427C-9D6E…

Ju gjithashtu mund të pëlqeni