Kreu Financa Këto janë Shoqatat Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të Licensuara në Kosovë

Këto janë Shoqatat Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të Licensuara në Kosovë

nga Kontabilisti

Shoqatat profesionale te kontabilitetit dhe auditimit janë organizata jofitimprurëse te cilat janë themeluar për të promovuar dhe avancuar pozitën, efikasitetin dhe dobishmërinë e profesionit të kontabilitetit si interes i përgjithshëm. Lista e Shoqatave Profesionale te cilat jane te licensuara ne Kosove jane si me Poshte:

Ju gjithashtu mund të pëlqeni