Kreu Financa Këto janë të gjitha vendimet e qeverise në mbledhjen e mbajtur me daten 26 prill

Këto janë të gjitha vendimet e qeverise në mbledhjen e mbajtur me daten 26 prill

nga Kontabilisti

22 vendime në mbledhjen e 140-të të Qeverisë

Në prag të shënimit të Ditës së Personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovës, iniciuam aderimin e Republikës së Kosovës në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP).

Ndamë 600 mijë euro për financimin e monitorimit elektronik. Një mënyrë efektive e trajtimit të rasteve penale, e në veçanti e mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje.

Me qëllim tejkalimin e krizës energjetike ndamë 9 milionë euro.

Për zbatimin e masave të efiçiencës së energjisë ndamë 10 milionë euro.

Në mbështetje të punësimit të personave nga komunitetet jo shumicë ndamë 3 milionë euro.

Për mbështetje të mërgatës, të punësimit të grave dhe likuiditetit familjar ndamë 243 mijë euro.

Aprovuam ndryshimin e publikimit të akteve nënligjore, për të lehtësuar qasjen e personave të verbër në Gazetën Zyrtare.

Emëruam Bordin Drejtues të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës.

Ndamë 15 mijë euro për organizimin e Forumit Ekonomik të Vjenës në Prishtinë.

Miratuam nismën për marrëveshjen plotësuese për “Programin e Ujërave të Zeza të Kosovës II” me vlerë të grantit prej 13.2 milionë euro.

Ndamë 157 mijë euro për projektin me Bankën Botërore për përmirësimin e sistemit të qeverisjes digjitale.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni