Kreu Ekonomi Ku mund ta gjejë një model të Statusit së nje Kompanie?

Ku mund ta gjejë një model të Statusit së nje Kompanie?

nga Flamur Berisha

Modelet i statusit te nje kompanie siq jane Shoqeri me Pergjegjsi te Kufizuar, Shoqeri Aksionare, etj. mund ta gjeni ne linkun:

https://arbk.rks-gov.net/page.aspx?id=1,1

Ju gjithashtu mund të pëlqeni