Kreu Financa Lajm i fundit, Qeveria liron nga pagesat noteriale keto kategori te personave

Lajm i fundit, Qeveria liron nga pagesat noteriale keto kategori te personave

nga Kontabilisti

Udhëzimi i ri Administrativ liron në tërësi nga tarifat noteriale:

Fëmijët pa kujdes prindëror;

Personat me nevoja të veçanta;

Personat që kërkojnë të realizojnë të drejtat në Qendrën për Punë Sociale;

Personat që përfitojnë nga Ligji për Ndihmë Juridike Falas.

Ky Udhëzim Administrativ pamundëson tarifimin e vërtetimit të dokumenteve që ruhen në dosjen e aktit noterial me çka ulen dukshëm shpenzimet e palës pranë noterit.Ky Udhëzim Administrativ cakton tarifa të arsyeshme në mënyrë që shpenzime e qytetarëve për shërbime noteriale të jenë të përballueshme.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni