Kreu Financa Lajm i mirë nga ATK për te gjitha ata qe kane ndeshkime

Lajm i mirë nga ATK për te gjitha ata qe kane ndeshkime

nga Kontabilisti

ATK, publikon formën “Kërkesë për heqjen e ndëshkimeve”

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit se ka publikuar formën “Kërkesë për heqjen e ndëshkimeve”, përmes të cilës tatimpaguesi mund të kërkojë nga ATK heqjen e ndëshkimeve, atëherë kur plotëson kriteret e përcaktuara me Legjislacionin tatimor në fuqi.

Ashtu siç është e përcaktuar me Legjislacionin tatimor, nëse personi obligues për ndonjë tatim dëshmon shkaqe të arsyeshme, besim të mirë, vështirësi të madhe ose arsye të tjera, të cilat do të ngritin efektivitetin e ATK-së, ATK-ja mund të zvogëlojë ose heq çdo ndëshkim të vlerësuar, apo propozuar, në baza sipas rastit.

Andaj, secili tatimpagues që vlerëson se plotëson kriteret për zvogëlim/heqje të ndëshkimeve, mund të parashtroj kërkesë në Administratën Tatimore të Kosovës.
Kërkesën, të cilën duhet ta plotësoni për zvogëlim/heqje të ndëshkimeve, mund ta shkarkoni nga ueb-faqja e ATK-së, www.atk-ks.org , menyja “Për tatimpaguesit” – “Formularët”, apo duke klikuar në linkun: www.atk-ks.org/formularet/

Pas plotësimit, Kërkesa për heqjen e ndëshkimeve dorëzohet në Departamentin për Menaxhimin e Mbledhjes së Borxheve në ATK.

ATK mban premtimin për kujdesin e vazhdueshëm ndaj tatimpaguesve!

Administrata Tatimore e Kosovës

Ju gjithashtu mund të pëlqeni