Kreu Financa Njoftim me rendesi rreth ekzekutimit te shtesave per femije dhe lehona

Njoftim me rendesi rreth ekzekutimit te shtesave per femije dhe lehona

nga Kontabilisti

Pas të gjitha përgatitjeve teknike nga stafi i MFPT, sot kemi arritur të ekzekutojmë shtesat e njëhershme për kategorite si në vijim:

Shtesat per femije per te gjitha grupe moshat

Shtesat per lehonat e punesuara

Shtesat per lehonat e pa puna

Ju gjithashtu mund të pëlqeni