Kreu Financa Si bëhet pagesa mujore për përfituesit nga SAS pilotimi?

Si bëhet pagesa mujore për përfituesit nga SAS pilotimi?

nga Kontabilisti

6. Si bëhet pagesa mujore për përfituesit nga SAS pilotimi?

Ngjashëm si me skemën aktuale sociale, pagesat 💶bëhen në fund të çdo muaji në llogarinë bankare të aplikuesit. Aplikuesi duhet të ketë llogari bankare të hapur para aplikimit. Nëse asnjë nga anëtarët e familjes nuk ka llogari bankare të hapur, atëherë ndonjëri nga anëtarët duhet ta hapë atë paraprakisht.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni