Kreu Financa Hapet thirrja për mbështetjen financiare nga Ministria e Financave. Perfiton kjo kategori

Hapet thirrja për mbështetjen financiare nga Ministria e Financave. Perfiton kjo kategori

nga Kontabilisti

Hapet thirrja për mbështetjen financiare të Kuzhinave Popullore Në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike,

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve hap sërish thirrjen për mbështetjen financiare të entiteteve që ofrojnë shërbime të Kuzhinave Popullore.

Vlera e mbështetjes për çdo entitet varet nga kapaciteti dhe intensiteti shërbyes i entitetit (maksimum 100 mijë euro për entitet).

70% e mjeteve nga ky financim duhet të përdoren për blerjen e produkteve bujqësore vendore;

28% e mjeteve duhet të përdoren për blerjen e produkteve mbështetëse; dhe

2% e mjeteve mund të përdoren për shpenzime logjistike në realizimin e projektit.Të drejtë aplikimi kanë organizatat jo-qeveritare dhe entitetet e tjera të cilat zhvillojnë aktivitetin e Kuzhinave Popullore.

Aplikimi bëhet përmes email adresës masa3.4@rks-gov.net dhe do të jetë i hapur deri më 18 nëntor 2022.

Për informata më të detajuara referohuni shpalljes në vegëzën në vijim: https://mf.rks-gov.net/…/FACA17CB-5894-4D80-8BCA…

Ju gjithashtu mund të pëlqeni