Kreu Financa Kjo është mosha e pensionimit që pritet të jetë për policët

Kjo është mosha e pensionimit që pritet të jetë për policët

nga Kontabilisti

Shumë shpejt në uniformë të Policisë së Kosovës mund të mos shihni zyrtarë më të moshuar se 55 vjeç.

Të paktën kështu thuhet në një draft-projektligj për pensiononim që e ka siguruar RTV Dukagjini. Neni 6 i këtij drafti thotë se mosha e pensionimit të rregullt është 55 vjeç. 10 vjet më re sesa tash, kur policët pensionohen në moshën 65 vjeçare. Nëse ky draft votohet rreth 1500 policë do të pensionoheshin menjëherë. Ata do të merrnin për pension pak më shumë se gjysmën e pagës bruto.

“Baza e pensionit të rregullt të zyrtarit policor nga grada polic i lartë deri në gradën kolonel është katër dhjetë 40% e pagës bruto të zyrtarit policor në momentin e pensionimit. Për çdo vit shërbimi si zyrtar policor, koeficienti i përqindjes rritet për 2%, por nuk mund të kaloj gjashtëdhjetë 60% e pagës bruto”.

E për ata që nga 50 vjeç duan të pensionohen drafti parasheh pagë më të ulët. Më së paku 15 vite shërbim në Polici dhe Inspktorat, të pensionuarit marrin vetëm 35% të pagës bruto. Përpos pensioni të rregullt, vullnetar parashihet edhe kategoria e pensionimit invalidor dhe familjar. “Lartësia e pensionit të bashkëshort/it-ës, bashkëshort/it-ës jashtëmartesor është pesëdhjetë 50% e pensionit që i është paguar pensionistit.”, thuhet në këtë draft.

Pikërisht për këtë nen ka vërejtje Sindikata e Policisë përkundër se nuk janë njoftuar zyrtarisht nëse ky draft do të përcillet për në komisione.

“Edhe kjo për neve është e papranueshme, pse të mos jetë 100%, pse mos ta gëzojë një bashkëshorte-bashkëshort që mbas vdekjes së njërit prej tyre ta merr pensionin e njëjtë. Nga Sindikata e Policisë së Kosovës thonë se ky draft është i njohur për ta, përkundër që zyrtarisht nuk e kanë pranuar”, deklaron Zeqiri.

Zeqiri thotë se nëse ky draft kthehet në ligj kanë edhe kundërshtime të tjera. “Kjo përqindja maksimale të jetë të paktën minimumi 80% e pagës bruto, sepse bazuar edhe në standardet dhe kushtet aktuale duke u bazuar edhe në polici e Rajonit që i kemi e që ata pensionohem te Maqedonia p.sh. me pagën e fundit që e merr”, deklaron kreu i Sindikatës. Ministria e Brendshme as nuk e konfirmuar por as mohuar ekzistencën e këtij drafti. Të paktën deri në publikimin e këtij raporti.

Ndërkohë disa nga anëtarët e Komisionit për Siguri kanë thënë se nuk e e kanë parë draftin, por që të ditën e marte pritet të sillet në këtë komision. Policia e Kosovës numëron rreth 9500 zyrtarë, forca të cilat janë ndër të vetmet në botë që ende nuk kanë sigurim shëndetësor./buletiniekonomik/

Ju gjithashtu mund të pëlqeni