Kreu Biznes Informatë shumë më rëndesi për punëdhenesit dhe punetoret nga Superpuna

Informatë shumë më rëndesi për punëdhenesit dhe punetoret nga Superpuna

nga Kontabilisti

Informata për punëdhënësit në superpuna

🔹Email verifikuese dërgohet në emailin e biznesit në EDI të ATK-së;

🔹Punëtorët duhet të deklarohen me pagë së paku sa ajo në shpalljen e punës;

🔹Nuk mund të angazhoni punëtorë që kanë punuar më parë në kompaninë tuaj;

🔹Nuk mund të i zëvendësoni punëtorët aktualë me ata të superpuna;

🔹Nuk mund të zvogëloni numrin e punëtorëve të rregullt sesa para angazhimit të punëtorëve përmes superpuna.

#image_title

Ju gjithashtu mund të pëlqeni