Kreu Biznes Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave. Afati i fundit per aplikim është 8 prill 2021

Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave. Afati i fundit per aplikim është 8 prill 2021

nga Flamur Berisha

Prishtinë – 01 prill 2021 Ministria e Financave njofton se më 08 prill 2021 do të mbahet ankandi i pestë i Letrave me vlerë për vitin 2021. Në këtë ankand, do të emetohen Obligacione me maturitet 3 vjeçar në shumën prej 25 milionë euro.Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen (3 vite) dhe është tërësisht i liruar nga tatimi.

Për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande për blerjen e Letrave me vlerë, të interesuarit të kontaktojnë ndonjërën nga Bankat Komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni