Kreu Financa Njoftim për tatimpagues. ATK e shtyen afatin e pagesave deri me këtë datë

Njoftim për tatimpagues. ATK e shtyen afatin e pagesave deri me këtë datë

nga Kontabilisti
I nderuar tatimpagues,
Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se më datë 18.04.2023 është afati i fundit i përcaktuar me Ligj për të deklaruar dhe paguar Tatimin dhe Kontributin, për:
Administrata Tatimore e Kosovës, ju bënë thirrje që sipas kërkesës së mësipërme të deklaroni dhe paguani Tatimin dhe Kontributin me kohë, për llojin e tatimit/kontributin për të cilin keni llogari tatimore të hapur, me qëllim që të përmbushni detyrimin tuaj tatimor në mënyrë vullnetare.
 
Nëse Ju nuk do të deklaroni dhe paguani në kohë, ATK do të aplikoj ndëshkimet për mos-deklarim në kohë, mos-pagesë në kohë dhe interes, ashtu siç janë të përcaktuara me legjislacionin tatimor në fuqi. Po ashtu, ATK do të ndërmarrë edhe masat tjera të përcaktuara me Ligj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni