Kreu Financa Njoftim shumë më rëndesi për të gjitha bizneset në Kosovë nga Ministria e Financave

Njoftim shumë më rëndesi për të gjitha bizneset në Kosovë nga Ministria e Financave

nga Kontabilisti

Njoftim

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve njofton qytetarët që bazuar në Ligjin për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara punëdhënësit obligohen që për çdo 50 të punësuar, të punësojnë së paku 1 person me aftësi të kufizuara.

Punëdhënësit nga sektori publik, privat dhe organizatat jo-qeveritare të cilët nuk e përmbushin obligimin ligjor për punësimin e personave me aftësi të kufizuara obligohen që për nxitjen e punësimit të kësaj kategorie, të paguajnë kontribute mujore në lartësi të shumës së pagës minimale.

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, në linjë me programin Qeverisës, mbetet e përkushtuar për të krijuar qasje të barabartë në tregun e punës për të gjitha kategoritë shoqërore.

Kontributet mujore paguhen në llogarinë e veçantë në Thesar, sipas të dhënave të mëposhtme:

Ju gjithashtu mund të pëlqeni