Kreu Financa Sipas kalendarit të pagesave. Ministria e Financave sot pritet ti ekzekutoj këto pagesa

Sipas kalendarit të pagesave. Ministria e Financave sot pritet ti ekzekutoj këto pagesa

nga Kontabilisti

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ua rikujton të gjithë përfituesve ndryshimin e datave të pagesave. Pagesat e këtyre skemave do të ekzekutohen si në vijim: Me datë 24 të çdo muaji do të ekzekutohen pagesat për masat aktive të tregut të punës;

Ju gjithashtu mund të pëlqeni