Kreu Shpallje pune Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave

Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave

nga Kontabilisti

𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 – 𝗠𝗷𝗲𝗸 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝟯(𝘁𝗿𝗲) 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗮Për më shumë informata ju lutemi të vizitoni linkun e më poshtëm:https://mf.rks-gov.net/…/977D01A0-FF2F-4247-939B…

*************𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 – 𝗟𝗲𝗸𝗮𝗿 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝟯 (𝘁𝗿𝗶) 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗷𝗲Za više informacija možete posetiti sledeći link: https://mf.rks-gov.net/…/6EAEDF90-A470-4018-8470…

Ju gjithashtu mund të pëlqeni