Kreu Ekonomi Njoftim më rëndesi nga Ministria e Ekonomise

Njoftim më rëndesi nga Ministria e Ekonomise

nga Flamur Berisha

Ministria e Ekonomise shpall konkurs pune:

KONKURS për Kryesues të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE) dhe për (2) Anëtarë në Bordin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE),

https://me.rks-gov.net/sq/shpallje

Ju gjithashtu mund të pëlqeni